O škole

   České školství v Lesné funguje již od roku 1946.V průběhu let docházelo k mnoha    změnám,poplatným tehdejší době.

   

   Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem,který slučuje tyto součásti: