Školní rok 2008/2009

Divadélko v Halži
Zpívání starším občanům
Zpívání starším občanům
Vítání občánků
Vánoční jarmark Vánoční jarmark
Vánoční jarmark
Mikulášská besídka
Mikulášská besídka
Mikulášská besídka
Čertovská škola
Čertovská škola
Stromeček pro zvířátka
Vánoční dílna
Zpívání na schodech
Školní družina